Bible Verse Tungkol Sa Pagsamba Sa Rebulto
Bible Verse Tungkol Sa Pagsamba Sa Rebulto

Mga kaibigan bakit daw sinamba ng mga Katoliko ang rebulto? Totoo nga ba na bawal ang mga rebultong larawan sa Bibliya? Ito ang napakagandang tema na ating talakayin ngayon.

Nabasa ko kasi ang combo sa debate ng mga Katoliko kontra Protestante. Ito ang kanilang combo sa debate;

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Protestante: Bakit sinamba ng mga Katoliko ang kahoy samantala binawal ito sa Bibliya o Banal na Kasulatan na mabasa natin sa libro ng Exodo.

Exodo 20: 4-5 Huwag mong yuyuko sa kanila, ni sasambahin mo sila, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang Diyos ng iyong mga ninuno, ay isang mapanibughong Diyos, na pinarusahan ang mga anak dahil sa mga kasalanan ng mga magulang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga galit sa akin,
 Katoliko: Tama ka kaibigan ngunit hindi lahat ng rebulto o inanyuang larawan ang bawal dahil sa katunayan nagpagawa rin ng rebulto ang Diyos na mabasa natin sa parehas na librong Exodo.

Exodo 25: 17-22 17 Gumawa ka ng takip na pangtubos na dalisay na ginto-dalawa't kalahating siko ang haba at isang siko at kalahating lapad, 18 at gumawa ka ng dalawang kerubin na pininturahan na ginto sa mga dulo ng takip. 19 Gumawa ka ng isang kerubin sa isang dulo at ang pangalawang 20 Ang mga kerubin ay magkakaroon ng kanilang mga pakpak na kumalat sa ibabaw nito, na napapailalim ang takip sa kanila: ang mga kerubim ay haharapin ang bawat isa, na nakatingin sa takip. 21 Sa takip ng dalawang querubin sa ibabaw ng kaban ng tipan ng tipan, aking sasabihin sa kaban ng tipan ng tipan ng Panginoon, at sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng aking mga utos sa mga anak ni Israel
 ////////////////////////////////////////////////////////////////////

So ngayon, alin kaya sa dalawa ang tama? Base sa dalawang teksto na yan, bawal nga ba talaga ang paggawa ng rebulto sa mga SANTO o banal na larawan?