First Aid Para Sa Kagat Ng Bubuyog o Putakti
First Aid Para Sa Kagat Ng Bubuyog o Putakti

Ang pagpapagamot sa kagat ng mga pukyutan o putakti (bubuyog) ay nakasalalay sa kanilang kalubhaan. Ang karamihan ng mga problema na nangangailangan ng medikal na atensyon ay nagmula sa isang reaksiyong alerdyi sa tibo. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga kagat ng insekto na namamaga mula sa reaksyong iyon ay mas mahusay na tumutugon sa mga gamot kung ibinigay kaagad.

Madaliang Gamot Para Sa Kagat Ng Bubuyog o Putakti

Ang pagkagat ng mga bubuyog ay maaring maiwasan sa pamamagitan ng paggamit ng damit na proteksiyon, paggamit ng mga insekto na repellent, at manatili sa mga safe na lugar.

Narito ang mga hakbang na kailangan mong gawin pagkatapos ng isang taong may alerdyi sa kagat ng bubuyog o putakti:
  1. Alisin agad ang anumang mga tuso. Inirerekomenda ng ilang mga eksperto na kunin ang tibo gamit ang isang credit card.
  2. Ang paglalapat ng yelo o ice sa apektado ay maaaring magbigay ng kaunting ginhawa. Mag-apply ng yelo sa loob ng 20 minuto minsan bawat oras kung kinakailangan. I-wrap ang yelo sa isang tuwalya o panatilihin ang isang tela sa pagitan ng yelo at balat upang maiwasan ang pagyeyelo sa balat.
  3. Ang pagkuha ng antihistamine tulad ng diphenhydramine (Benadryl) o isang walang katuturang isa tulad ng loratadine (Claritin) ay makakatulong sa pangangati at pamamaga.
  4. Kumuha ng acetaminophen (Tylenol) o ibuprofen (Motrin) para sa lunas sa sakit kung kinakailangan.
  5. Hugasan ang sting site (o tibo) na may sabon at tubig. Ang paglalagay ng hydrocortisone cream sa tuso ay makakatulong na mapawi ang pamumula, pangangati, at pamamaga.
  6. Kung ito ay higit sa 10 taon mula noong iyong huling tetanus booster, kumuha ng isang booster sa loob ng susunod na ilang araw.
  7. Karamihan sa mga kagat ng insekto ay hindi nangangailangan ng karagdagang pangangalagang medikal. Pero para makasiguro kailangan magpatingin sa Doktor.
Kung alam mo na maaaring ikaw ay alerdyi, lalo na kung nagkaroon ka ng matinding reaksyon noong nakaraan kapag nakagat ng isang pukyutan o tawon, humingi ng agarang tulong medikal. Kumuha ng isang antihistamine tulad ng diphenhydramine (Benadryl) o isang nonsedating isa tulad ng loratadine (Claritin) sa lalong madaling panahon. Kung inireseta ka ng epinephrine (Adrenaclick, Auvi-Q, EpiPen, Symjepi, o isang pangkaraniwang bersyon ng auto-injector) para sa isang reaksiyong alerdyi, palaging magdala ng dalawa sa iyo at gamitin ito ayon sa direksyon.

Medikal na Paggamot para sa tibo ng Bubuyog o Putakti (Stings)

Kung mayroon kang isang solong tuso na walang mga sintomas ng alerdyi, maaaring mangailangan ka lamang ng lokal na pangangalaga ng sugat tulad ng paglilinis at paglalapat ng antibiotic na pamahid. Ang anumang mga stinger na naiwan ay aalisin. At maaaring bibigyan ka ng oral antihistamine upang gamutin ang pangangati. Maaari ring sabihin sa iyo ng doktor na gumamit ng ibuprofen (Motrin) o acetaminophen (Tylenol) para sa sakit. Kung ang iyong tetanus immunization ay hindi kasalukuyang, makakatanggap ka ng isang booster shot.

Sa banayad na mga sintomas ng allergy tulad ng isang pantal at pangangati sa iyong katawan ngunit walang mga problema sa paghinga o iba pang mahahalagang palatandaan, maaari kang gamutin ng isang antihistamine. Maaari ka ring bibigyan ng mga steroid. Sa ilang mga kaso, bibigyan ka ng doktor ng isang injeksyon na epinephrine (adrenaline). Maaaring magsimula ang paggamot sa pinangyarihan o sa ambulansya ng mga medikal na pang-emergency. Kung ikaw ay ayos lang, maaari ka nang maipadala sa bahay pagkatapos ng pagmamasid sa kagawaran ng emergency.