Ang Paninibugho Ba Ay Positibong Katangian
Ang Paninibugho Ba Ay Positibong Katangian?

Sabi ng karamihan nakakalito daw ang aral na ito: "Bakit ang Diyos ay isang seloso na Diyos?". Ang aral na ito ay ating mababasa sa (Exodo 20:5). Marami ang mga komentaryo sa ganitong klasing paksa dahil sinabi rin sa aral ni Apostol Pablo na masama ang pagseselos (Galacia 5:20).

Ito ang mga komento sa karamihan:

ANG DIYOS ang Dakilang "AKO"! Siya ay "walang hanggan!"
Kung ang sinumang tao ay may karapatang maging "nagseselos" --- SIYA yon!

Minsan mahirap sagutin ang mga katanungan tungkol sa Diyos sapagkat, tayo, bilang mga tao ay hindi maintindihan ang kanyang mga pamamaraan. Sinasabi rin ng Bibliya na "Ang Aking Mga Paraan ay higit sa iyong mga pamaraan" (Isaias 55: 9). Kaya ano ang ating magagawa?

Mahalagang maunawaan kung paano ginagamit ang salitang "seloso". Ang paggamit nito sa Exodo 20: 5 upang ilarawan ang Diyos ay naiiba sa kung paano ito ginagamit upang mailarawan ang kasalanan ng paninibugho sa (Galacia 5:20).

Ang isa pang mabilis at simpleng paliwanag ay nagsasangkot ng pangtatay na disiplina. Sinasabi ng Kawikaan 9:10 na "Ang pagkatakot sa PANGINOON ay simula ng karunungan: ". Ang salitang "nagseselos" sa konteksto na ito ay inilaan upang itanim ang isang malusog na "takot" sa mananampalataya upang maiwasan ang kasalanan o idolatriya.

Mga kaibigan, kontento naba kayo sa mga sagot sa itaas, maliwanag naba sa inyo kung bakit nagkaroon ang Panginoon ng SELOS? Kung mayron kang mga dagdag na kasagutan, pakilagay lang sa comment form area. Salamat. 👩‍👩‍👦‍👦😍