francis leo marcos

Vote Now

Hello guyz, kung nasundan ninyo ang kwento tungkol kay Francis Leo Marcos, ano ang inyong opinyon tungkol sa kanyang kaso? Tama ba na ikulong siya sa kulungan? Pakilagay po ang inyong opinyon sa survey form na nakalagay sa ibaba.
Kung ano man ang inyong kasagutan pwede ninyong ipaliwanag sa comment area kung bakit iyan ang naisipan ninyong pinili.

Salamat sa inyong kooperasyon. God bless!